Obsah -


Kontaktní telefon: 778 052 852 O nás Mapa stránek

Řízení vodního a palivového hospodářství – MALEDIVY

Fushivelavaru Maledivy, Velaa Privat Resort  

Po vybudování páteřní optické sítě v soukromém resortu Velaa na maledivském ostrově Fushivelavaru, vyhrála naše společnost lukrativní zakázku na zavedení automatizovaného a kontrolního systému vodního a palivového hospodářství v témže luxusním maledivském resortu. Tento námi vyvinutý systém s názvem Island-Systems jsme zde úspěšně uvedli do provozu v létě 2014. Kontrolní a automatizační systém prvků měření a regulaceZákladním prvkem Island-Systems je hlavní kontrolní jednotka spolu s vedlejšími kontrolními jednotkami, které z připojených měřicích technologií (hladinoměry, průtokoměry, senzory zatopení apod.) zpracovávají výstupní data a funkční stavy. K systému jsou připojeny průmyslové zobrazovací dotykové panely s vizualizačním software, který je navržen i pro zobrazování v mobilních zařízeních (tablety, smartphones).

Měřicí a kontrolní část Island-Systems

Jediným zdrojem vody na ostrově je mořská voda z oceánu a ostrovních vrtů. Mořská voda prochází procesem odsolení tzv. reverzní osmózou jehož výsledkem je pitná voda, následně uložená a ošetřovaná v několika tancích, odkud je pak distribuována do objektů po celém ostrově. Dalším procesem je čištění odpadních vod, svedených z jímek každého objektu do hlavní podzemní nádrže s odpadní vodou, odkud je tato odpadní voda následně čerpána do čističky odpadních vod a jako vyčištěná je poté čerpána do podzemní nádrže, odkud je tato recyklovaná voda distribuována do objektů na ostrově pro užitkové účely a nebo pro zavlažování zeleně a golfového hřiště. Paralelní součástí vodního hospodářství jsou palivové zásoby a jejich distribuce pro generátory, spalovnu a lodní čerpací stanici. Tyto pohonné hmoty jsou odebírány z tankerů.

Island-Systems kontroluje a zobrazuje:

 • funkční stavy ventilů a čerpadel - mořské vody, odpadní vody z objektů, čističky odpadních vod a pohonných hmot z tankerů.
 • měření hladin v sedimentačních nádržích před odsolením a objemu výroby pitné vody z odsolovacích stanic.
 • funkční stavy hladinoměrů, měření hladin a výpočet objemů v zásobních nádržích s palivem, pitnou vodou a hladin v podzemních nádržích s odpadní a recyklovanou vodou - zobrazení historie naměřených dat zásob vody a paliva.
 • funkční stavy distribučních čerpadel a ventilů, měření průtoků distribuovaného paliva a pitné, recyklované a zavlažovací vody - zobrazení historie naměřených dat spotřeby paliva a vod.
 

Automatizační část Island-Systems

Získávání, uchovávání zásob a distribuce jak vody tak také pohonných hmot jsou pod stálým dohledem automatizační části systému:
 • Pokud se zásoby pitné vody nastaveným hraničním hodnotám minima či maxima, dává systém odezvu pro úpravu režimu získávání mořské vody a pro následný proces odsolení.
 • V podzemní nádrži s recyklovanou vodou je určitá část určena jako zásoba požární vody, která nesmí nikdy klesnout pod zadanou minimální hodnotu. Tento pokles je systémem automaticky kompenzován ze zásob pitné vody.
 • Zavlažování ostrovní zeleně a golfového hřiště je také spouštěno automaticky, na základě zadaného časového rozvrhu a pod podmínkou dostatečných zásob recyklované vody.
 • Čerpání paliva z tankeru je automaticky řízeno podle množství paliva v zásobních nádržích. Automaticky je rovněž řízeno zásobování lodní čerpací stanice ze zásobních nádrží.

Vizualizace, zpracování nežádoucích stavů a výstupní reporty

Systém přehledně zobrazuje funkční stavy připojených technologií a vypočtené veličiny z naměřených dat na 3 vizualizačních panelech, rozmístěných na patřičných místech v resortu. Dále lze vizualizaci sledovat na mobilních zařízeních.

Island-Systems umožňuje:

 • kontrolu a zobrazení aktuálního stavu připojených technologiíi
 • výpočet a zobrazení veličin spotřeby, průtoku a objemu zaplněnosti nádrží
 • zobrazení historie naměřených veličin v zadaný den
 • varování při jakémkoliv nežádoucím či kritickém stavu, a to barevnou indikací na vizualizačních panelech,  odesláním emailu či SMS zprávy pověřeným osobám
 • zobrazení seznamu nežádoucích stavů a kritických stavů
 • kalibraci hladinoměrů vzdáleně z vizualizačního panelu (pouze autorizované osoby)
 • report týdenního souhrnu denní produkce pitné vody, recyklované vody, vody použité pro zavlažování zeleně a vody pro zavlažování golfového hřiště
 • přehledné grafické zobrazení denního průběhu hodnot průtoku a objemu zásob pitné, odpadní a recyklované vody
 • vizualizaci na tabletech a telefonech s iOS či Android

Chcete se dozvědět víc?
Volejte na  778 052 852 nebo nás kontaktujte formulářem níže


Kontaktní formulář


Kontaktní formulář


Žádné pole není povinné vyplnit. I pouhým zadáním telefonního čísla Vás budeme obratem kontaktovat.


Novinky na webu
Všechny novinky >

Vybrané realizace

Zanzibar – luxusní hotelový rezort

K realizovaným zahraničním projektům právě přidáváme významnou zakázku, a to na ostrově...

Více >

-

Maledivy – hasicí systém

Hotelový komplex na maledivském atolu Velaa si vybral naši společnost již potřetí ke...

Více >

-

Loxone domů i do továrny

Známý český výrobce potravinových výrobků z Pardubického kraje byl osloven naší širokou...

Více >

-

Kamerový systém Voznice

V loňském roce jsme realizovali v hotelu Voznice rekonstrukci elektroinstalace a přístupový...

Více >

-

Kamerový systém stadion Sparta

Byli jsme přizváni ke spolupráci pro doplnění stávajícího kamerového systému Panomera od...

Více >

-

Loxone v chuchelské vile

Vila v pražské Chuchli byla pod elektroinstalační dikcí jiného dodavatele elektroinstalací,...

Více >

-

Loxone v Roztokách u Prahy

Objednávka naší společnosti na elektroinstalační práce v rodinném domě v Roztokách u Prahy...

Více >

-

Česká pojišťovna – nový datový sál

Renovace datového sálu společnosti Česká pojišťovna na Praze 4 proběhla za účasti také...

Více >

-

Loxone automatizace u Jičína

Poblíž Jičína, "města pohádky", vyrostl další rodinný dům, plně automatizovaný...

Více >

-

Spolupráce s NETWIN u výrobce komínových systémů

Společnost Schiedel, s.r.o. je vedoucí firmou v oboru spalinových cest a komínových...

Více >

-

Více realizací ZDEObsah -